TERMENI SI CONDIȚII GENERALE

Disclaimer

Următoarele informații sunt furnizate ca parte a serviciului pe care îl oferim pe acest site. Cu toate acestea, BABY4BABY.ORG nu poartă răspundere pentru acuratețea sau conținutul informațiilor. Vizitatorii care se bazează și folosesc doar aceste informații, o fac pe propriul risc.

Conexiuni către alte site-uri

BABY4BABY.ORG poate conține anumite conexiuni către pagini de Internet ale unor terțe parți și nu răspunde pentru conținutul acestora și nu acceptă neapărat opiniile exprimate de acestea. Nu garantăm că aceste conexiuni vor funcționa în permanență și nu controlăm disponibilitatea link-urilor.

© Copyright [2018]

Materialele prezentate pe acest site sunt protejate de drepturile de autor, cu excepția cazului în care se indică altfel. Materialele protejate prin drepturi de autor pot fi reproduse gratuit, în orice format sau suport, fără a fi nevoie de o permisiune specială. Acest lucru este condiționat de faptul ca materialele să fie reproduse cu exactitate și să nu fie utilizate într-o manieră derogatorie sau într-un context înșelător. În cazul în care materialele sunt publicate sau trimise altor persoane, trebuie să fie indicată sursa și statutul de protejare prin drepturilor de autor.

Permisiunea de a reproduce materialele BABY4BABY.ORG protejate prin drepturi de autor nu se extinde asupra materialelor de pe acest site care sunt protejate de drepturile de autor ale unui terț. Autorizația de reproducere a unui astfel de material trebuie obținută de la deținătorii drepturilor de autor în cauză.

Protecția datelor

BABY4BABY.ORG va utiliza datele de contact și informațiile pe care le-ați furnizat pentru a comunica despre activitățile organizației de caritate în conformitate cu permisiunea pe care ne-ați dat-o. Informațiile Dvs. personale vor fi păstrate și utilizate în conformitate cu Directiva UE privind protecția datelor din 1998 și cu Regulamentul general privind protecția datelor care va intra în vigoare în UE la 25 mai 2018. În niciun caz, nu vom vinde sau oferi informațiile Dvs. personale terților și nu vom împărtăși aceste informații cu excepția cazurilor când avem permisiunea Dvs. sau atunci când legea cere. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să trimiteți un E-mail la HELLO@BABY4BABY.ORG.

Legislaţia în vigoare

Suntem guvernați de normele legislative UE, printre care Directiva de Caritate din 1993 (modificată prin Directiva de Caritate 2006) și Legea privind mita din 2010. Avem toleranță zero la mituire și acest lucru este stabilit în Politica noastră anti-mită și corupție.

Numele înregistrat: Automobil Club Moldova

Locul de înregistrare: Republica Moldova

Adresa de înregistrare: mun. Chișinău MD-2012, str. Armeneasca, 33/1

E-mail: HELLO@BABY4BABY.ORG